Nuôi chim bồ câu thì việc chăm chim đẻ rất quan ...

  • 18/03/2016
  • 0

Bình thường bồ câu đẻ mỗi lứa 2 trứng, hãn hữu lắm mới gặp trường hợp đẻ 3 trứng 1 lứa, trứng thứ nhất thường đẻ vào buổi và sau khỏang 2 ngày thì ...

Xem chi tiết >>
Đang hiển thị 1 - 2 trong tổng số 2 kết quả

Tin tức nổi bật

Nuôi chim bồ câu thì việc chăm chim đẻ rất quan trọng!

Bình thường bồ câu đẻ mỗi lứa 2 trứng, hãn hữu lắm mới gặp trường hợp đẻ 3 trứng 1 lứa, trứng thứ nhất thường đẻ vào buổi và sau khỏang 2 ngày thì chim mẹ sẽ đẻ tiếp trứng thứ hai

Video